Sunday, December 31, 2006

Några korta om att flytta mobbare

Inga M och någon anonym har hört av sig med lite synpunkter i kommentarboxen. På förekommen anledning:

  • Man kan väl tänka sig att elever flyttas till en skola i en annan kommun, om ett par kommuner vill samarbeta kring detta. Har inte funderat så mycket över det, men det kan väl kanske vara klokt om det t ex är fråga om mycket små kommuner.
  • Jo, man måste faktiskt ha en väl fungerande elevvård om man skall använda sig av en så pass allvarlig åtgärd som att flytta elever, mot deras och föräldrarnas vilja. Åtgärden skall finnas att tillgå som ett inslag i en proffsig helhet, och där behöver skolan den kunskap, och de verktyg, som kurator och skolsköterska har. Och det är, för övrigt, knappast rimligt att flytta elever enbart för att de begått ett brott. Det är elevers rätt till en trygg skolmiljö, som måste vara utgångspunkten.
  • Om man som elev eller förälder tycker att kommunen gjort fel, tycker jag det skall avgöras i en förvaltningsdomstol. Skolverket är, om jag skall vara snäll, en myndighet som kan granska hur kommuner sköter skolan ”i största allmänhet”. Och om man funnit att kommunen gör detta bra, kan ju det vara något som vägs in i en bedömning av ett enskilt fall. Men att de dessutom skall avgöra specifika ärenden tror jag inte på.

    Om jag skall var lite mindre snäll, och lite mera jag, så måste jag säga att jag tycker Skolverket alldeles för mycket sysslat med att försvara den skolpolitik som förs, och alldeles för lite med att undersöka och problematisera det som uppenbart inte funkar. Man agerar helt enkelt inte som en självständig myndighet. Och, när det kommer till juridiska spörsmål, av typen ”vad får vi göra eller inte göra i skolan”, så brukar verket och dess chefsjurist, först efter något halvår grymta fram att det är en svår fråga som måste avgöras på den enskilda skolan, det må sedan gälla religiösa inslag, tvångsåtgärder eller huvudbonader.

No comments: