Tuesday, December 12, 2006

Bra skrivet, Metta Fjelkner!

Skolan är naturligtvis alltid ansvarig för att förebygga, ingripa, utreda och åtgärda, när mobbning förekommer. Och detta måste vi bli bättre på. Men, sammanhanget är större än skolan. Vi lever i en mediakultur, där mycket av det som skrivs och visas är ganska vidrigt. Detta skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om i Svenskan idag.

1 comment:

Inga M said...

Det Metta skriver är bra. Det är grymt att uteslutningar blivit underhållning. De här programmen förmedlar en märklig människosyn. Och det otäcka är att vi först reagerade på Robinson, men nu accepterar mobbningen och uteslutningen.

Kvar står ändå skolans fulla ansvar under skoltid och det är bra att hon är tydlig här.