Thursday, November 24, 2005

Anonymiteter


Har funderat på om man skulle sluta vara anonym, men kommit fram till att jag då inte kan vara särskilt konkret om mina egna erfarenheter, eftersom det skulle kunna vara jobbigt för elever eller kollegor. Se detta som ett löfte om att jag skall försöka bli lite mer konkret. Känns helt ok att bjussa på en bild, dock.

Teknikaliteter

För mig framstår det som ologiskt att mina inlägg publiceras under pseudonymen "Rektor" när jag omtalar mig själv som "Kritan" i presentationen högst upp. Har försökt hajja hur man ändrar detta, så att det står Kritan överallt. Vet någon?

Tuesday, November 22, 2005

Skall vi behöva lära dem läsa nu oxå?


"De uppgifter skolan förväntas utföra blir allt fler. Eleverna skall fostras till att omfatta värden som demokrati, miljöhänsyn, fred och rättvisa. Vidare skall de bli kreativa och ansvarsfulla individer med goda kunskaper om det omgivande samhället, dess kulturarv och dess framtidsutsikter. Men det stannar inte här. Det är också skolans ansvar att barnen inte blir feta, tittar för mycket på tv eller, i flickornas fall, bär minikjolar. Vackert så. Detta måste få vara skolans viktigaste uppgifter. Ansvaret för att lära sig läsa, skriva eller räkna måste dock även i fortsättningen vila på det enskilda barnet, eller dess föräldrar."

Eller?

Läsning II

Eeehh... Förlåt. Det var visst igår man kunde sms:a in sina åsikter om läs(o)förmågan till Expressen. Idag verkar det inte funka. Kanske för att de idag intervjuar, Madeleine Ellvin, en lärare som menar att de bristande kunskaperna har sin grund bland annat i att "sms-språket" tagit över...

Bonusmaterial! Bil-Jesus!I saw the light! Eller the lights, snarare. Och det är en bilförsäljare och hans försäljningschef, som nu, efter lite telefonsamtal hit och dit, visat sig extremt goda och bjussar på "nya", runda fälgar till vinterhjulen! Utan extra kostnad för oss! När de tänkt efter lite blev vi överens. Visste väl att bilhandeln är full av killar med hjärtat på rätta stället. Puss, puss.

Kan de inte läsa?


Expressen kör just nu en artikelserie om den dåliga läskunnigheten bland svenska skolbarn. Varken siffror eler tendenser är nya och inte heller de tänkbara förklaringarna. Expressen vill att vi läsare skall sms:a in vår syn på frågan. Däri kanske en del av problematiken står att finna; inget kan vara så komplicerat att det kräver en formulering längre än den som ryms i ett sms.

Barbro Hedwall, DN, avslutar en i sammanhanget oändligt lång - och bitvis klok - tyckarspalt med den kärnfulla vet-jävla-hut-formuleringen: "Nej, den enda förklaringen till att barn läser sämre är att vuxensamhället abdikerat. Det är en skam, inget annat. "

Vuxensamhällets abdikation är ett modebegrepp som även jag använt lite så där småslarvigt på kafferasten - frågan är hur alternativet ser ut. Under vilka/vems fanor samlas vi i La resistance? (Pardon my french, skall säkert vara nån grav eller akut pryttel där.) Är det Kapten Adjunkt som samlar styrkorna och strider för att alla elever skall läsa åtministone tio klassiker från listan "Tio klassiker", sammanställd av Kapten Adjunkt. Eller är det Jeans-Jens som är nöjd om "ungarna" (Jeans-Jens menar då killarna) läser Bengt-Åke Cras hockeyböcker? Vilket som kan nog funka, om du frågar mig, men det känns som att Barbro har en viss dragning till Kaptenens lista...

Så varför läser man så lite i skolan? Följande krävs - här är listan!

1. Engagerade och bildade lärare som själva läser. Överlåter vi undervisningen åt nyutbildade lärare som själva mest läser manualen till X-box (jo, de finns, jag har mött dem!) eller erfarna lärare bittrare än Angostura så kan man nog tänka sig att läsupplevelsen inte blir så omvälvande. Kunniga lärare som trivs på jobbet alltså, börja där, Gud.

2. Böcker på skolorna - fungerande skolbibliotek. Det fiffiga med dem är, ur besparingssynpunkt, att man kan lägga ner dem varje gång det ser kärvt ut, och starta upp dem när det ser lite bättre ut. Fiffigt för att detta inte påverkar lärartäthet eller läromedelsanslag som brukar användas som mått skolans resurser. Lite mindre fiffigt eftersom det då blir lögn i helvete att hålla ordning på skolans bokbestånd. Och efter ett år står man där med en härlig röra och klassuppsättningar omfattande totalt fyra ex av Den allvarsamma leken. Så - biliotek OCH biliotekarier, marsch pannkaka!

3. Lugn och ro. I skolan. Hemma. Tid att läsa. Och här är det tvivelsutan vuxenvärlden som skall ta ett ansvar. Inte en nattning utan en bok, vare sig du nattar dina barn, andras barn eller dig själv.

4. Och här skulle jag vilja skriva något mindre högstämt, för balansens skull, men det kommer en annan gång. Tipsar i stället om Lifsens rot av Sara Lidman, se bild. Kommen till sidan 12 är jag redan golvad.

Thursday, November 17, 2005

Bonusmaterial*! Telefonmusik - guds hämnd?


Sitter just nu och väntar på att någon människa på MRF skall svara; grejen är att jag hoppas på hjälp att klämma en lokal bilhandlare hårt på skrotum eftersom man skändligen lurat på mig värdelösa lättmetallfälgar. Hursom - i luren spelas någon slags pianodominerad lättfunk (smaka på det ordet - lättfunk) och jag slås än en gång av vilken terror detta är - att inte bara tvingas vänta, utan dessutom få jobbig muzak i öronen. På pluskontot denna gång var att vi slapp "äntligen hemma-gitarr", samt att Dan Olsson på MRF var en mycket trevlig prick. Kampen går vidare!
* Under rubriken Bonusmaterial kanske man då och då får läsa lite skolfrämmande snicksnack. Bara för att.

Wednesday, November 16, 2005

Behåll timplanen - tills vidare

Timplanen, som reglerar hur många timmars undervisning skolan är skyldig att erbjuda eleverna från ettan till nian, bör avskaffas, föreslår timplanedelegationen i sitt slutbetänkande till regeringen. Sedan 1994 är skolan målstyrd och timplanen är kan därför betraktas som en både gammaldags och obsolet företeelse.

Det borde egentligen vara självklart att skolan, i stället för att garantera att varje elev fått 1490 timmar undervisning i svenska, garanterar att ungen kan läsa och skriva, samt i övrigt har tillräckliga kunskaper när hon eller han går ut nian. För att dra en lika bra som dålig jämförelse; om du ska lämna in din cykel som fått punktering, går du till en reparatör som garanterar att slangarna är hela när du hämtar hojjen. En cykelhandlare som säger att "Njaae, om den läcker eller inte kan jag inte uttala mig om, men Uffe har jobbat med den i exakt femton minuter. Det gör vi alltid. Lovar!" Det fina med en målstyrd skola är ju att man koncenterar sig på vad man vill uppnå, precis som att man vill att cykelhandlaren, ja, ni hajjar...

Frid och fröjd rådde om denna verklighet även gällde skolan. Erfarenheten visar dock att så fort de lokala skolpolitikerna lämnas fria att efter eget gottfinnande besluta om hur resurser skall fördelas väljer man den billigaste vägen. Skrivningar som att "kommunen ansvarar för att elever med behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver" betyder i praktiken ingenting. Därför tror jag att timplanens avskaffande kommer att öppna för just den slags gummibandsfilosofi som underlättar billiga lösningar; eftersom vi inte har råd att anställa behöriga NO-lärare så kapar vi lite i den ändan och ökar istället fritidspedagogen Hasses gympatimmar - alla gillar väl brännboll?

"Men - det är ju inte alls det som är meningen!", utropar de nytänkande avskaffarentusiasterna. "Det här gör vi ju för att öka möjligheten för varje elev att nå målen; du läser ju betänkandet som fan läser bibeln!" Nej, jag läser betänkandet som kommunala beslutsfattare läser styrdokument. Vad som är "meningen" är sällan så intressant i det läget.

Coming up...


För att sätta press på mig själv flaggar jag här för kommande inlägg:

Slopad timplan - tjena

Franska förorter freakar - den svenska skolans fel?

...och...

De tio vanligaste myterna i svensk skoldebatt - halva listan!


Bilden föreställer The Funk Brothers - the Heartbeat of Motown, koppling till kommande ämnen är oklar

Wednesday, November 02, 2005

Individuella utvecklingsplaner

Jag fnissade åt att skolministern ville få det till att man istället för nationella prov i trean, som han ju helst ville ha, beslutade om indviduella utvecklingsplaner från första skolåret. Detta är alltså ingen nyhet - låt vara att förordningen träder i kraft först vid årskiftet - utan något som ansvarsfulla skolor arbetat med sedan länge. Att man nu inför en "tydligare skrivning", som det heter på politisk nusvenska, beror på att många tidigare slarvat, och det är inget som sossekongressen i Malmö infört.

Tuesday, November 01, 2005

Kongressbeslut - so far

Nu har de kommir i gång ordentligt på s-kongressen. Här följer några beslutsreferat från Aktuellt i politikens hemsida, med Kritans kommentarer efter.

Bättre uppföljning och stöd
Kongressen 051031

Kongressen avvisade efter votering med röstsiffrorna 176 mot 157 förslaget att införa nationella prov från tredje klass. Däremot ska varje elev redan i första klass få en individuell utvecklingsplan som utvärderar och följer upp den enskilde elevens utveckling tillsammans med lärare och föräldrar.

Hoppsan - torsk för ministern! Inte bra, se tidigare inlägg (Baylans tal). Den andra meningen är härligt sossekomisk - de individuella utvecklingsplanerna finns redan, och om de inte är verklighet överallt så beror det på bristande implementeringsvilja. Men ta gärna tag i det!


Stärkt etableringskontroll av friskolor
Kongressen 051031

Socialdemokraterna beslutade efter en lång debatt på kongressen att kommunernas inflytande vid etablering av friskolor ska förstärkas väsentligt. Segregationsrisker ska särskilt beaktas när en fristående skola ska godkännas.

Ja, friskolefrågan innehåller frågor som måste beaktas, men det är direkt knäppt att låta kommunerna avgöra om deras verksamhet skall få konkurrens; det låter Nordkorea. Segregationsargumentet bygger på att om man tillåter friskolor (eller ett fritt skolval överhuvudtaget egentligen) kommer resursstarka hem att välja bort "dåliga förortsskolor" till förmån för "bra skolor" någon annastans. Då jag själv arbetar i en förortsskola har jag sett att detta är ett reellt problem. Men lösningen är självklart inte att låta min skolfientliga kommun strypa konkurrensen, utan måste vara att min skola skall bli en bättre och tryggare arbetsplats för elever och vuxna.


Inga måltidsavgifter i skolan
Kongressen 051031

Partikongressen beslutade att i de politiska riktlinjerna skriva in att skolan ska vara avgiftsfri och att möjligheten att ta ut avgifter för skolmåltider i gymnasiet ska avskaffas.

Vet inte riktigt vad jag tycker om detta...

Fler män i barnomsorgen
Kongressen 051031

På ett förslag från Anders Carlberg, Stockholm, beslutade kongressen att i de politiska riktlinjerna på avsnittet om skol- och utbildningsfrågor framföra krav om fler män inom barnomsorgen.

Vad skall dessa män uträtta? Bara stå där eller? Eller skall de brottas och "brôta" som nåt pucko till personalchef på västkusten uttryckte det härförleden?* Problemet är inte att det saknas män i barnomsorgen. Vi skall arbeta för att få fler kompetenta medarbetare där; killar skall inte ha någon gräddfil in i verksamheten! Bedrövligt att oreflekterat besluta sådant här.

Bilden föreställer Anders C, förmodligen i brôtartagen.

* "Män spelar en väldigt viktig roll genom att kunna brottas omkring och brôta med pojkarna som kanske inte har någon pappa hemma." Håkan Kragnert, personalchef, Uddevalla