Thursday, June 08, 2006

Sommarlov

Kära läsare! De senaste veckorna har jag varit mycket slö, vad bloggandet anbelangar. Jag har prioriterat viktigare saker såsom familj, sommar och stormarknader. Med ett VM runt hörnet känns det inte så troligt att jag skall bli flitigare framöver. Därför tar jag nu sommarlov. Händer det något riktigt viktigt så dyker jag väl upp igen.

Tack för mig, så länge!
Kritans Stickspår kommer att uppdateras något, men inte mycket, flitigare.

Thursday, June 01, 2006

Kamera i klassrummet

Rädda Barnen i Karlstad vill införa webkameror i klassrummet så att föräldrar hemifrån eller på från jobbet skall kunna följa telningarnas framfart i skolan. Detta tänks minska problemen med stök och bråk.

Mitt tips är att det kommer att raljeras mycket över detta idag, men innan ni garvar ihjäl er bör ni gå till källan, i det här fallet P1 morgon.

Det intressanta är nämligen att man argumenterar för alla barns rätt till en trygg undervisningsmiljö. Man menar att man har barnkonventionen i ryggen, nämligen artikel 28, stycke 2, som stadgar att

"Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention. "

Som Kritanläsaren känner till tycker jag att vi tar alldeles för lätt på rättigheten till en bra och trygg skola. Däremot är det en dålig idé med kameror i klassrummen. Ökad respekt för lärarens auktoritet i klassrummet, samt snabbare och tydligare åtgärder för att komma till rätta med elever som kränker andra är vägen att gå.