Monday, January 30, 2006

Minerad mark...

Hur skall skolan handskas med elever som stör, uppträder hotfullt eller är våldsamma? Genom samtal, stöttning, värderingsövningar, föräldrakontakter, specialundervisning och elevvård naturligtvis. Och så tycker alla.

Men när det inte funkar då? När beteendet inte upphör, utan till och med förvärras? När det beteendet utövas av fler och fler elever?

Här går en skiljelinje mellan de som menar att man då skall ha mer av ovanstående och Kritan som menar att dessa elever inte har i den vanliga skolan att göra. Och ja, jag vet att det kan vara svåra gränsdragningar, och nej, jag vet inte var de skall vara i stället men...

Att det handlar om att fatta svåra beslut, när det gäller att lyfta ut en elev från hans vanliga skola får inte hindra rektorer från att göra detta. Det är bland annat för att fatta svåra beslut som man är chef och har bra betalt.

Att vi i skolan inte vet var de skall vara i stället är inte vårt problem. Det är ett problem för en havererad socialpolitik. Vi måste våga vara professionella och stå för att vår kompetens omfattar problematik hitom en viss gräns, bortom vilken andra måste ta vid.

Att det skulle vara mer inhumant att stänga våldsamme Kalle ute från skolan, än att samme Kalles närvaro gör att Gittan, Lola, Fred och Cindy mår dåligt när de tänker på att gå dit, vilket de kanske följaktligen låter bli, kan jag inte förstå.

Förlåt, ett stickspår, och...

...det här är ingen blogg om "typ, media", men ibland blir det bara så djävla roligt.

"Daniel Nyhlén var Aftonbladets bäst betalde reporter innan han valde att gå till TV4 i höstas. Enligt vad Resumé erfar låg hans Aftonbladet-lön på runt en miljon kronor. Det är också vad Nyhléns efterträdare kan vänta sig.

Daniel Nyhlén själv är medveten om att hans förra arbetsgivare gärna vill förstärka med en ny reporter nischad på Sureplans nöjesliv och kungligheterna.- Jag har hört att Aftonbladet söker efter min efterträdare med ljus och lykta, säger Nyhlén.

Aftonbladets informationschef Olof Brundin håller inte med om att tidningens behov av en ny kändisreporter är skriande.- Vi känner ingen panik efter en vimmelreporter just nu. Vi har redan god kompetens på det området i huset.

Men skulle ni inte behöva någon som fullt ut kan ta över efter Nyhlén?- Vi är alltid intresserade av mer kompetens till huset. Men det är inget som föranleddes av att Daniel Nyhlén försvann till TV4." (Från Resumé: http://www.resume.se/artikel-art_id=13612.html)

Förlåt, ökar inte kompetensen definitionsmässigt om en sådan lirare som herr Nyhlén lämnar vilken byggnad som helst? Och en miljon om året? Och, hallå i kolan, hur fan kan ett behov av en vimmelreporter, någonsin, i något sammanhang vara skriande?


Bilden föreställer diverse medial spetskompetens.

# 8 "Back to schooldays" - Graham Parker & the Rumour

Återigen en debut. Frenetisk och med en sorts hjärndött countrystomp som man aldrig kan få för mycket av. Skivan heter "Howlin wind", kom -76, och innehåller fantastiska låtar som "Between you and me" och "You got to be kidding".

Graham Parker var överlägset ilsknast och rotigast i den pre-punkrock/post-pubrockvåg, i vilken jag även placerar salig Ian Dury och Elvis Costello. Graham Parkers tankar idag hittar du på http://www.grahamparker.net/thoughts.shtml

Friday, January 27, 2006

# 9 "Jag skiter" / "Jag vill inte gå hit" - Magnus Uggla

Han fick med två stycken på en delad niondeplats*, den rackarn. Uggla skall man uppenbarligen aldrig räkna bort. Den första är en klassiker, nyligen kavvrad av universalgeniet Grynet, den andra kanske gnuttan blekare, dock försvarar den mer än väl en plats på listan.

Våren-79 regerade punkrocken i mitt rum, och ingenting var sig riktigt likt. I England, och bergis i Stokkolm oxå, hade stilen redan ett par år på nacken, på svenska fanns inte så mycket vinyl att tillgå. Singlar, visst, men varken Ebba eller KSMB hade ännu släppt någon LP. Men Magnus U erbjöd fin svensk ersatz på plattorna "Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt?", -77, och"Vittring" från -78.

Jag rös av den fräna samhällskritiken i rader som

"När solen steker ute,
Och bara en strimmans sol härinne,
Ska man bara sitta tyst och stilla,
Och lyssna på majens snack om geografi,
Jag tror jag drar nu,
Det här kan va nu,
Livet 'e stenkul
Utanför murarna
Dit vill jag gå
Och inte hit..."

Att Magnus så småningom skulle placera in sig mitt emellan Sven Melander och Laila Westersund på den svenska stjärnhimlen visste jag inte då.*Vilket rimligen borde lämna plats tio tom, men så funkar det inte riktigt på den här bloggen...

Thursday, January 26, 2006

Betyg i uppförande


Lars Leijonborg och folkpartiet vill - om man skall tro Aftonbladets rubriksättare, vilket ju i och för sig brukar vara lite dumt - införa betyg i uppförande. Bakgrunden är naturligtvis upplevd oordning i skolan, och som ni kanske förstått delar Kritan i mångt och mycket den upplevelsen.

Men, redan idag arbetar framsynta skolor och duktiga lärare med olika system, muntliga såväl som skriftliga, för att föräldrarna skall veta hur deras barn och ungdomar uppträder i skolan. Att formalisera detta och göra det mer betygsaktigt är en vansklig väg att gå. Det lämnar ett stort utrymme för godtycke och kan nog stjälpa mer än det hjälper.

Vad som däremot behövs är kraftfullare åtgärder mot de elever som inte vill eller klarar att ändra ett störande eller våldsamt beteende, trots upprepade insatser från skolans sida. Men att diskutera detta är att ge sig ut på minerad mark. Och det skall jag, nästa vecka.

Behöriga lärare, legitimation mm


Citerar "lisa" som kommenterade "Flickor är så bra...":

"Många obehöriga lärare är personer som kan sitt ämne väldigt bra, har läst impomnerande antal högskolepoäng i ämnet de undervisar i, passar för att undervisa men känner sig extremt ovilliga attt plugga in de 60 poäng pedagogik som många deras kollegor förklarar är slöseri med tid."

Jag vill betona att min iver att få till någon slags auktorisation för läraryrket inte handlar om att stänga ute "obehöriga" i första hand. Det är en dum - och tyvärr fackligt omhuldad - ståndpunkt. Viktigare är att fastställa och upprätthålla en standard som skall gälla för den som kallar sig lärare.

De idag obehöriga, som är kunniga och skickliga pedagoger skall kunna visa att de är det, och på så sätt få rätt till titeln. Och, naturligtvis, den härliga lönen, statusen, tjänstebilen och allt det andra...

Wednesday, January 25, 2006

Säpo's little helper

Förtydligande: Jag tror inte att det är så smart att försöka hitta morgondagens terrorister genom att släppa in hemliga poliser i elevvården. Om vi tror att det är upplevt utanförskap som är orsaken till att män i västvärlden vill spränga västvärlden i luften ska vi nog arbeta för att minska utanförskapet. En utmärkt väg är att erbjuda trygga skolor där eleverna "lär sig något".

Sedan är det lik förbannat så att vi lärare skall, och måste våga, rapportera om hot och våld i skolan och hemmen. Och på detta - inte terroristbekämpning - måste vi bli betydligt bättre.

# 10 "School" - Supertramp

Supertramp är svårt präglade av sådant som är livsfarligt för rockmusiken men en bristvara i dagens skola - pretentioner, bildning, seriositet och glasögon. School ligger på debuten "Crime of the century" från -74. Med stor sannolikhet en som helhet förfärlig skiva, men den här låten lyckas förmedla en mycket bekant stämning av höstsnuva, stickiga kläder och en förtvivlad känsla av att den kommande skoldagen är hur lång som helst - och att det väntar ytterligare tusentals... Grattis brillon!

Tuesday, January 24, 2006

Bonusmaterial! Tio i topp - tuffaste skollåtarna!Nu börjar snart nedräkningen - vilka är de tio tuffaste skollåtarna? Platsar Teds "Skolsång" från -73, och kan en låt hamna på listan trots att den inte har ordet skola i titeln? Eller ens i texten? Den som lever får se. Kritan bjuder redan nu in hängivna till att spekulera i gästboken.

För övrigt bör den som har tråkigt hyra den söta, och inte så lite förutsägbara, School of rock, se bild. Insiktsfull skildring av yrket samt ett grymt soundtrack.

Magister mot terrorister?

Ekot rapporterade idag om att Säpo så smått skallkomma igång med terrorspaning i skolor och bostadsområden. Lärarfacken är föga förvånande kritiska och menar att lärare skall syssla med undervisning och att skapa trygghet i skolan.

Själv tvingas jag uppgivet konstatera att det snarare handlar om att hemliga polisen hoppas att lärare skall berätta om de uppfattar att de har elever som är i riskzonen för att lockas till extrema rörelser, än att låta oss genomgå SWAT-utbildning på novemberlovet. Lågintensiv spaning är det som gäller.

Men... Säpo skall inte hoppas på för mycket. Vi vet idag att vi som arbetar inom skolan är notoriskt fega/rädda för att anmäla när våra elever far illa, hemma eller på skolan. Att vi är skyldiga att göra detta verkar inte hjälpa, i stället väljer vi att titta bort och hålla tummarna. Detta borde vi intressera oss betydligt mer för.

Leg?


I Lund håller organisationsforskaren professor Mats Alvesson till. I söndags upplät den allsmäktige Mats Bergstrand DN debatt åt sagde professor som tycker att auktorisation av lärare är en utomordentligt dålig idé. Hans argument går i korthet ut på att a) facken driver på för att bygga upp skråmurar och skydda mot konkurrens, b) genomgången utbildning är ingen garanti för kompetens, c) det är en verkningslöst reform som syftar till att dölja de verkliga problemen, och d) lite annat som jag inte orkar redogöra för. Hela artikeln finner du här.

Professor Alvesson argumenterar som han har förstånd till. Det finns all anledning att vara skeptisk till Baylans kovändning och fackens motiv till lärarlegitimation, och som medlem av lärarförbundet är jag utomordentligt förbannad över att min förbundsordförande kliver ner i regeringens valkampanj, men det är inga argument mot en (ökad) proffesionalisering av läraryrket.

Utgångspunkten skall vara medborgarnas rimliga krav på att de som arbetar med barn och ungdomars utbildning besitter nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra arbetet. Vem som skall slå fast vad som är "nödvändigt" är givetvis ytterst riksdagen men det är helt centralt att de utredningar som måste föregå en sådan reform inte tillåts domineras av fackliga representanter eller representanter för dagens lärarutbildningar. Dessa torde nämligen, precis som Baylan, mest syssla med att slå fast att vi lever i den bästa av skolvärldar, men att det möjligen behöver putsas lite här och där, dock inte på något mer genomgripande sätt.

Nej, statuterna måste formuleras utifrån, vad jag i brist på bättre skulle vilja kalla samhällsintressen. Viktiga remissinstanser blir representanter för forskning, näringsliv och kultursektorn.

Finge jag bestämma så skulle en lärarlegitimation förutsätta styrkta teoretiska kunskaper, genomgången och godkänd praktik samt ett provår. De teroretiska kunskaperna skall, precis som idag, omfatta såväl ämneskunskaper, som kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande, men de senare skall i högre grad än idag examineras och betygssättas. Utöver detta måste lärare också ha ett starkare etiskt regelverk kopplat till legitimationen. Det skall vara möjligt att avlägga nödvändiga prov utan att ha gått "lärarhögskola"; det är även på denna arena kunskaperna vi vill åt.

Monday, January 23, 2006

Jag skolkade, ok?


Hade åtminstone två lite tyngre skolksvängar under uppväxten; hösten i åttan och våren i ettan på gymnasiet. Detta kommer jag att tänka på när jag försöker hitta ett sätt att förklara att jag inte bloggat på en dryg månad. Svårigheten att hitta en bra motivering till frånvaron gör att man låter bli ett tag till. I stället för tyska för adjunkt B blir det flipper på UBA fram till lunch, och sen en skivrunda, en fika och hoppsan! det var den dagen...

Men nu sitter jag här. Fast besluten att ta nya tag, och tyngd av skolkarens eviga problem - det är ju liksom inte bara att kliva i nu när man har har missat så mycket...

Så jag vädjar om förståelse och hoppas på inspiration. Ses snart!