Wednesday, January 25, 2006

Säpo's little helper

Förtydligande: Jag tror inte att det är så smart att försöka hitta morgondagens terrorister genom att släppa in hemliga poliser i elevvården. Om vi tror att det är upplevt utanförskap som är orsaken till att män i västvärlden vill spränga västvärlden i luften ska vi nog arbeta för att minska utanförskapet. En utmärkt väg är att erbjuda trygga skolor där eleverna "lär sig något".

Sedan är det lik förbannat så att vi lärare skall, och måste våga, rapportera om hot och våld i skolan och hemmen. Och på detta - inte terroristbekämpning - måste vi bli betydligt bättre.

No comments: