Thursday, January 26, 2006

Betyg i uppförande


Lars Leijonborg och folkpartiet vill - om man skall tro Aftonbladets rubriksättare, vilket ju i och för sig brukar vara lite dumt - införa betyg i uppförande. Bakgrunden är naturligtvis upplevd oordning i skolan, och som ni kanske förstått delar Kritan i mångt och mycket den upplevelsen.

Men, redan idag arbetar framsynta skolor och duktiga lärare med olika system, muntliga såväl som skriftliga, för att föräldrarna skall veta hur deras barn och ungdomar uppträder i skolan. Att formalisera detta och göra det mer betygsaktigt är en vansklig väg att gå. Det lämnar ett stort utrymme för godtycke och kan nog stjälpa mer än det hjälper.

Vad som däremot behövs är kraftfullare åtgärder mot de elever som inte vill eller klarar att ändra ett störande eller våldsamt beteende, trots upprepade insatser från skolans sida. Men att diskutera detta är att ge sig ut på minerad mark. Och det skall jag, nästa vecka.

No comments: