Tuesday, January 24, 2006

Leg?


I Lund håller organisationsforskaren professor Mats Alvesson till. I söndags upplät den allsmäktige Mats Bergstrand DN debatt åt sagde professor som tycker att auktorisation av lärare är en utomordentligt dålig idé. Hans argument går i korthet ut på att a) facken driver på för att bygga upp skråmurar och skydda mot konkurrens, b) genomgången utbildning är ingen garanti för kompetens, c) det är en verkningslöst reform som syftar till att dölja de verkliga problemen, och d) lite annat som jag inte orkar redogöra för. Hela artikeln finner du här.

Professor Alvesson argumenterar som han har förstånd till. Det finns all anledning att vara skeptisk till Baylans kovändning och fackens motiv till lärarlegitimation, och som medlem av lärarförbundet är jag utomordentligt förbannad över att min förbundsordförande kliver ner i regeringens valkampanj, men det är inga argument mot en (ökad) proffesionalisering av läraryrket.

Utgångspunkten skall vara medborgarnas rimliga krav på att de som arbetar med barn och ungdomars utbildning besitter nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra arbetet. Vem som skall slå fast vad som är "nödvändigt" är givetvis ytterst riksdagen men det är helt centralt att de utredningar som måste föregå en sådan reform inte tillåts domineras av fackliga representanter eller representanter för dagens lärarutbildningar. Dessa torde nämligen, precis som Baylan, mest syssla med att slå fast att vi lever i den bästa av skolvärldar, men att det möjligen behöver putsas lite här och där, dock inte på något mer genomgripande sätt.

Nej, statuterna måste formuleras utifrån, vad jag i brist på bättre skulle vilja kalla samhällsintressen. Viktiga remissinstanser blir representanter för forskning, näringsliv och kultursektorn.

Finge jag bestämma så skulle en lärarlegitimation förutsätta styrkta teoretiska kunskaper, genomgången och godkänd praktik samt ett provår. De teroretiska kunskaperna skall, precis som idag, omfatta såväl ämneskunskaper, som kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande, men de senare skall i högre grad än idag examineras och betygssättas. Utöver detta måste lärare också ha ett starkare etiskt regelverk kopplat till legitimationen. Det skall vara möjligt att avlägga nödvändiga prov utan att ha gått "lärarhögskola"; det är även på denna arena kunskaperna vi vill åt.

No comments: