Tuesday, January 24, 2006

Magister mot terrorister?

Ekot rapporterade idag om att Säpo så smått skallkomma igång med terrorspaning i skolor och bostadsområden. Lärarfacken är föga förvånande kritiska och menar att lärare skall syssla med undervisning och att skapa trygghet i skolan.

Själv tvingas jag uppgivet konstatera att det snarare handlar om att hemliga polisen hoppas att lärare skall berätta om de uppfattar att de har elever som är i riskzonen för att lockas till extrema rörelser, än att låta oss genomgå SWAT-utbildning på novemberlovet. Lågintensiv spaning är det som gäller.

Men... Säpo skall inte hoppas på för mycket. Vi vet idag att vi som arbetar inom skolan är notoriskt fega/rädda för att anmäla när våra elever far illa, hemma eller på skolan. Att vi är skyldiga att göra detta verkar inte hjälpa, i stället väljer vi att titta bort och hålla tummarna. Detta borde vi intressera oss betydligt mer för.

No comments: