Thursday, January 26, 2006

Behöriga lärare, legitimation mm


Citerar "lisa" som kommenterade "Flickor är så bra...":

"Många obehöriga lärare är personer som kan sitt ämne väldigt bra, har läst impomnerande antal högskolepoäng i ämnet de undervisar i, passar för att undervisa men känner sig extremt ovilliga attt plugga in de 60 poäng pedagogik som många deras kollegor förklarar är slöseri med tid."

Jag vill betona att min iver att få till någon slags auktorisation för läraryrket inte handlar om att stänga ute "obehöriga" i första hand. Det är en dum - och tyvärr fackligt omhuldad - ståndpunkt. Viktigare är att fastställa och upprätthålla en standard som skall gälla för den som kallar sig lärare.

De idag obehöriga, som är kunniga och skickliga pedagoger skall kunna visa att de är det, och på så sätt få rätt till titeln. Och, naturligtvis, den härliga lönen, statusen, tjänstebilen och allt det andra...

No comments: