Tuesday, November 22, 2005

Skall vi behöva lära dem läsa nu oxå?


"De uppgifter skolan förväntas utföra blir allt fler. Eleverna skall fostras till att omfatta värden som demokrati, miljöhänsyn, fred och rättvisa. Vidare skall de bli kreativa och ansvarsfulla individer med goda kunskaper om det omgivande samhället, dess kulturarv och dess framtidsutsikter. Men det stannar inte här. Det är också skolans ansvar att barnen inte blir feta, tittar för mycket på tv eller, i flickornas fall, bär minikjolar. Vackert så. Detta måste få vara skolans viktigaste uppgifter. Ansvaret för att lära sig läsa, skriva eller räkna måste dock även i fortsättningen vila på det enskilda barnet, eller dess föräldrar."

Eller?

4 comments:

Redaktörn said...

Så vitt jag hajar har den ”nya” målstyrda skolan drabbats av någon sorts monstersyndrom och antalet mål växer som cancersvulster. Jag är ju inte lärare men anar att det kan kännas rätt tröstlöst att höra till en yrkeskår med detaljerat ansvar för att eleverna lär sig allt från receptet på kanelbullar till fiskfysionomi och multiplikation. Kanske läge att ytterligare höja kärnämnenas status på något sätt. Vad säger Kritan?

Vinlusen said...

Skolan måste ta ansvaret!

H. said...

Som gammal (?) lärare tycker jag det dock är betydligt viktigare att utrusta eleverna med ett demokratiskt tänkande, en vilja att lära och en etisk grund än att de ska kunna rabbla alla kroppens ben eller veta skillnaden på subjekt och predikat. I grund är dock dessa uppgifter kanske inte skolans men i ett samhälle där föräldrarna dumpar mer och mer ansvar på skolan kanske det också är på sin plats att se över skolans grunduppgift: kanelbullsrecept eller en demokratisk grundsyn. Hoppas jag inte förolämpat någon hemkunskapslärare nu...

vall said...

Jag tycker det är konstigt att synsättet hos de ansvariga alltid verkar vara "antingen fiskfysionomi eller demokrati och etik". Lär som kunskapsförmedlare ut varenda ett av aborrens alla ben i skolan och låt sedan skolan som organisation och arbetsplats präglas av demokrati och människovärde - i klassrummet, på skolgården, i matsalen och i interaktionen mellan lärare och elever.