Tuesday, November 01, 2005

Kongressbeslut - so far

Nu har de kommir i gång ordentligt på s-kongressen. Här följer några beslutsreferat från Aktuellt i politikens hemsida, med Kritans kommentarer efter.

Bättre uppföljning och stöd
Kongressen 051031

Kongressen avvisade efter votering med röstsiffrorna 176 mot 157 förslaget att införa nationella prov från tredje klass. Däremot ska varje elev redan i första klass få en individuell utvecklingsplan som utvärderar och följer upp den enskilde elevens utveckling tillsammans med lärare och föräldrar.

Hoppsan - torsk för ministern! Inte bra, se tidigare inlägg (Baylans tal). Den andra meningen är härligt sossekomisk - de individuella utvecklingsplanerna finns redan, och om de inte är verklighet överallt så beror det på bristande implementeringsvilja. Men ta gärna tag i det!


Stärkt etableringskontroll av friskolor
Kongressen 051031

Socialdemokraterna beslutade efter en lång debatt på kongressen att kommunernas inflytande vid etablering av friskolor ska förstärkas väsentligt. Segregationsrisker ska särskilt beaktas när en fristående skola ska godkännas.

Ja, friskolefrågan innehåller frågor som måste beaktas, men det är direkt knäppt att låta kommunerna avgöra om deras verksamhet skall få konkurrens; det låter Nordkorea. Segregationsargumentet bygger på att om man tillåter friskolor (eller ett fritt skolval överhuvudtaget egentligen) kommer resursstarka hem att välja bort "dåliga förortsskolor" till förmån för "bra skolor" någon annastans. Då jag själv arbetar i en förortsskola har jag sett att detta är ett reellt problem. Men lösningen är självklart inte att låta min skolfientliga kommun strypa konkurrensen, utan måste vara att min skola skall bli en bättre och tryggare arbetsplats för elever och vuxna.


Inga måltidsavgifter i skolan
Kongressen 051031

Partikongressen beslutade att i de politiska riktlinjerna skriva in att skolan ska vara avgiftsfri och att möjligheten att ta ut avgifter för skolmåltider i gymnasiet ska avskaffas.

Vet inte riktigt vad jag tycker om detta...

Fler män i barnomsorgen
Kongressen 051031

På ett förslag från Anders Carlberg, Stockholm, beslutade kongressen att i de politiska riktlinjerna på avsnittet om skol- och utbildningsfrågor framföra krav om fler män inom barnomsorgen.

Vad skall dessa män uträtta? Bara stå där eller? Eller skall de brottas och "brôta" som nåt pucko till personalchef på västkusten uttryckte det härförleden?* Problemet är inte att det saknas män i barnomsorgen. Vi skall arbeta för att få fler kompetenta medarbetare där; killar skall inte ha någon gräddfil in i verksamheten! Bedrövligt att oreflekterat besluta sådant här.

Bilden föreställer Anders C, förmodligen i brôtartagen.

* "Män spelar en väldigt viktig roll genom att kunna brottas omkring och brôta med pojkarna som kanske inte har någon pappa hemma." Håkan Kragnert, personalchef, Uddevalla

1 comment:

Anonymous said...

The story is about a very small (wow gold)because the (wow gold)reasons for the (wow gold) expulsion Chushi doors have been forced to(wow power leveling) living on the United Kingdom, (wow power leveling)in abroad alone the people(wow power leveling) struggling for survival. A naturally do not (wow power leveling) agree with the ethical person. A war many of the cracks in the middle of the(wow gold) pursuit of hard power of (World of Warcraft gold) extreme people. A look at(wow power leveling) the friendship will be more important than the lives of people. The best of life, the best of the best stories or Long Road. Like Xiuzhen's friends must-see (Rolex)category.