Thursday, December 28, 2006

Bra Björklund!

"Redan nästa år ska landets kommuner få rätt att tvångsförflytta mobbare till andra skolor, även mot föräldrarnas vilja. Det klargör skolminister Jan Björklund (fp), som genomför lagändringen med förtur.", skriver Svenskan idag.

Detta är en åtgärd som har stort folkligt stöd, och som kommer att betyda mycket för arbetet mot mobbning, våld och andra kränkningar. För att det inte bara skall bli en populistisk flirt med dito krafter, måste skolministerns stab dock ägna lite tankemöda åt följande frågor.


  • Vilka krav skall ställas på kommunen/skolan innan de får flytta en elev?

  • Var skall den flyttade eleven hamna?

  • Hur garanteras rättsäkerheten för den flyttade?

Svar kommer här, så småningom.


2 comments:

Inga M said...

Jag tycker också att det här är ett bra beslut som rimmar väl med det allmänna rättstänkandet. Det rimmar också med den forskning i sammanhanget som finns hos Olweus / Raundalen. I Norge har man vågat detta tidigare.

Jag håller med om Din första fråga. Det kan finnas en point i att ställa krav på kommunen att vissa åtgärder ska vara vidtagna först; typ varna eleven i fråga, arbeta med gruppinsatser i klassen, föräldrasamtal, åtgärdsprogram osv. Men samtidigt kan man inte i svåra fall utreda i all evighet och invänta resultat för länge.

De övriga frågorna som Du ställer upp förstår jag inte riktigt men det kanske ges förklaringar senare.

Anonymous said...

kommer elver kunna flyttas till skolor i annan kommun också? hur blir då ansvarfördelningen?