Thursday, December 07, 2006

Om att förstå

Igår hade vi professor N och hennes dotter F på middag. (Det är tack vare att N och Å träffades på en konferens för några år sedan som Å hamnade på universitetet här; ytterligare lyckliga omständigheter gjorde att vi andra fick följa med på köpet.)

Det blev en mycket trevlig kväll. Vi pratade om nobelpristagare, plugghets på gymnasiet, officiellt språkbruk och vad det kan betyda, hüzün, porträtt, musik och mycket annat. Vi tangerade - och ibland mer än så - frågor som jag velat veta svaren på, men varit för feg för att fråga om. So to speak.

Som pedagog, och allmänt nyfiken, är det häftigt att följa hur min egen bild och förståelse av något så komplext som Turkiet förändras, fördjupas, förvirras och - möjligen och hoppeligen - förbättras under tiden jag är här. Hur den bild jag hade med mig - hur den nu såg ut egentligen - hela tiden kompletteras och utmanas; och hur de nya bilderna i sin tur utsätts för samma behandling. Kanske låter flummigt det här, men för mig är det ytterst konkret och påtagligt.

Det är ett spännande växelspel mellan att gå ut och se, att läsa, att prata med folk, tänka lite, gå ut och se, etc... Detta är naturligtvis en högst trivial lärprocess, men det är sällsynt att ha tiden och möjligheterna i min höga ålder. Gårdagens samtal var extremt givande.
Nu blev ni allt nyfikna.

No comments: