Monday, November 20, 2006

För 103:e gången

I bland är det sylt i hela huvet på DN:s ledareredaktion. How about this:
  • Killar lyckas generellt sämre i skolan för att de generellt inte jobbar lika hårt, för att de upplever att det funkar fint i alla fall

  • Killar mår generellt bättre än tjejer eftersom hypotesen ser ut att stämma ganska bra, nämligen att

  • De kommer att få de fina jobben och pengarna ändå

  • Kanske beroende på att den kompenserande kompetens de besitter är själva könet

För att citera avslutningen i sin helhet:

"Visserligen är det inte bara formell kompetens som värderas på arbetsmarknaden. Till en viss gräns kan männen förmodligen kompensera för sin bristande utbildning genom andra typer av kunskaper och kontakter.

Men på en arbetsmarknad som ständigt blir mer specialiserad riskerar männen, på sikt, att bli allt mindre efterfrågade. Just därför är det oerhört viktigt att undersöka vad pojkarnas eftersläpning beror på - och vad man kan göra åt den.

Mycket talar för att den borgerliga skolpolitiken, med mer ordning och reda, kan vara ett stöd för pojkarna.

Flexibel skolstart kan vara ett annat sätt att kompensera för könsskillnaderna. Det är hög tid att se till att pojkarna kommer i kapp - innan de hamnar hopplöst efter."

My godjum.

1 comment:

Anonymous said...

Låt säga att DN:s hypotes är riktig, nämligen att killarna riskerar att halka efter. Skulle inte det bara innebära att vi kom lite närmare ett mindre ojämlikt samhälle såtillvida att kontakter och andra fördelar på sikt inte skulle kunna räcka för att kompensera den uppkomna bristen på kompetens. I så fall är det ju en utveckling att välkomna. (Naturligtvis så länge de eftersläpande killarna inte stör de elever som behöver arbetsro.) Alltså vad är problemet, Dagens Nyheter? Det är väl bara bra om samhället förändras dithän att killar inte längre har självklar räkmacka på alla arenor, dvs att kompetens och inte kön bestämmer graden av framgång. Har jag förstått dig rätt Kritan?/D