Friday, November 10, 2006

9.05
En sekularismens förkämpe som Atatürk skulle nog haft svårt med en del av inslagen under dagen. Fem över nio halades flaggorna till halv stång. Någon lade ner sitt spö och stod i givakt, andra fiskade vidare. På skolgården hölls tal, och sånger framfördes av klasserna.

No comments: