Wednesday, November 29, 2006

Var fjärde borde lärare borde blivit underkänd

Låter lite, tycker jag spontant. I DN skriver universitetskanslern och ett antal professorer om låg kvalitet på lärarutbildningen. Det man skjuter in sig på är den delen som förläggs till lärarhögsskolorna.

Det är nu nästan tio år sedan jag blev klar, men det var lika illa då. Och det visste man. Men det fanns lysande undantag. Jag hade några lärare som var mycket duktiga på att "dyrka upp" det knepiga i läraryrkets praktik, att göra det begripligt och generaliserbart. Det är hos dylika "forskningsanknytning" kan komma till stånd.

Inte hos bittra fd lärare som drog egenproducerad kvasivetenskaplig mumbojumbo för alla som ville höra på. Och som ville slippa läsa. Och tenta.

No comments: