Tuesday, January 02, 2007

Så här illa funkar det idag

I Upsala Nya Tidning kan man läsa om hur det kan fungera idag, när man lyfter ut elever ur skolan. Handlandet präglas av panik och alternativen ser konstiga ut, för att uttrycka sig försiktigt. Och det sker alltså under nuvarande praxis och lagstiftning.

No comments: