Monday, January 15, 2007

Tvättid

I parken nära där vi bor, härom morgonen.

No comments: