Monday, October 30, 2006

Republikens dag III

I dagens Turkish Daily skriver Yusuf KANLI en krönika där han argumenterar för att militären skall väck från firandet av republiken. Ett intressant exempel på hur man kan/tvingas argumentera i spänningsfältet mellan demokratiska respektive militära resspektive religiösa åsiktskomplex och maktstrukturer. Läs den om du vill förstå lite mer om dagens Turkiet!

No comments: