Saturday, March 25, 2006

Björklund cyklar vidare

Expressen skriver idag att Fp:s skoltalesman, Jan Björklund, föreslår att man skall skilja pojkar och flickor åt i skolan. Djärvt, tänker jag innan jag ser hur han tänker. Björklund tar nämligen pojkarnas sämre resultat till intäkt för det fullkomligt vettlösa påståendet att pojkar missgynnas i förhållande till flickor i dagens skola.

Jag skrev om denna felsyn i november, och jag vill bara en än gång understryka; det är trots dagens skolsystem som tjejerna lyckas bättre än killarna. Inte tack vare.

Den fråga samhället måste ställa sig är hur vi får pojkar och unga män att vilja ta samma ansvar för sitt skolarbete.

No comments: