Tuesday, March 07, 2006

Lönesamtal

Träffade på en gammal kollega vid isen igår. Förutom att berätta att åkning denna dag skulle vara värdelöst - tji fick vi - bjöd han lite jobbskvaller. Skolan dit jag förväntas återvända efter sommaren blir mer och mer besynnerlig. Nu har en av de mest engagerade lärarna slutat och sökt sig till en innerstadsskola. Det var hon som i sitt senaste lönesamtal fick höra att hon borde "vakta sin tunga", så kanske hon kunde få ett bättre utfall nästa år. Detta som svar på frågan vilka kvaliteter rektorn tyckte att hon skulle utveckla. Chefen som yttrade detta är även min chef, än så länge.

No comments: