Wednesday, March 08, 2006

Internationella kvinnodagen

Idag skulle vi kunna ägna mattelektionen åt att räkna på hur mycket resurser skolan ger flickor som grupp respektive pojkar som grupp. Med resurser kan vi avse lärartid, taltid, specialundervisning, elevvård, konferenstid, rastaktiviteter, reparationer, läromedel och skolmat. Till exempel.

Sedan skulle vi kunna diskutera det faktum att flickor som grupp, och pojkar som grupp, är grupper bestående av individer.

Slutligen tackar vi Gud/Göran för att vi är världens jämställdaste land och be för att de hemska extremfeministerna inte skall komma och ta oss.

2 comments:

Lindansaren said...

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,768536,00.html

Intressant synpunkt.

Lindansaren said...

http://www.aftonbladet.se
/vss/nyheter/story/0,2789,
768536,00.html

Ojdå! Du får klistra ihop det :-)