Tuesday, March 14, 2006

Bloggkoma

Det kan se ut som om jag hamnat i bloggkoma, eftersom jag inte skrivit något på ett tag. Och så kanske det är. Förbereder dock ett epokgörande inlägg om"syner på kunskapssyn", som det skulle kunna heta på konferensfärgad nusvenska. Inlägget skall först processas under en promenad i dagens snöstorm. Kan bli klart till i morgon.

#4 på topplistan publiceras inom 24 timmar. Här handlar det om explicit skolpolitik - och återigen ett grymt intro.

En vinter som vägrar släppa och syo-grubbel sinkar mig. Snart kommer solen igen, som Lolita Pop sjöng en gång.

No comments: