Thursday, May 11, 2006

Åsiktsbetyg III: Behövs Skolverket?

Att Kritan är kritisk till det sätt Ytterbyskolan i Kungälv valt att tillämpa kursplanen i samhällskunskap har jag tidigare motiverat här och här. Bra ambition, fiffigt tänkt - dum slutsats, kan man sammanfatta mina synpunkter. Den stora skandalen är att...

...Skolverket tar en dryg månad på sig att komma fram till om detta är OK, eller inte. Det är fullkomligt orimligt att det skall ta så lång tid. Betänk också att det som hördes när potatisen var het mest var mummel och oklara harklingar från chefsjuristen, men att de besked som trots allt gavs var att skolan ifråga var fel ute, om än aldrig så inlindat.

Det handlar här inte om hur skolan skall förhålla sig till något nytt fenomen utan hela problematiken kring värdegrund och hur skolan skall arbet amot odemokratiska krafter var i hög grad vägledande när man skrev den nya läroplanen i början på nittiotalet. Jag kan inte tolka dröjsmålet, som ju blir ett slags underlåtenhetssvek mot de som arbetar i skolan, som ett utslag av a) inkompetens eller b) feghet. Lägg ner, eller börja jobba, för tusan!

Men det var alltså OK. Jaha. Då vet vi att man kan underkänna elever som man menar inte har demokratiska kunskaper. Och att vi kan komma fram till det genom att vi ser att de inte praktiserar demokrati. Och det ser vi genom att vi tycker att de beter sig odemokratiskt. Hmmm. Hur mycket? I vilka sammanhang? En dålig dag underkänner jag alla elever jag har. Plus mig själv och mina kollegor.

Det här kan bli knepigare än vi föreställt oss.

No comments: