Thursday, May 11, 2006

Åsiktsbetyg IV: Nähä.

Nähä. OK. Förlåt, Skolverket.

Går man till källorna, och det bör man, så finner man att Skolverket nu kommit fram till att man inte får underkänna elever som hyser odemokratiska åsikter. I princip. Men, man får göra så i Kungälv, eftersom det nu gäller en elev, som enligt läraren "...inte vid något tillfälle visat att han kan nå detta mål." Målet i fråga är att ”…kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”.

Tror att vi är tillbaks ganska exakt på ruta ett (1). För det där undantaget, eller vad man skall kalla det, rymmer universum av tolkningar.

Jag är rätt säker på att det handlar om en person som inte vill, men som kan. Eller så är det killen på bilden.

No comments: