Wednesday, May 03, 2006

Liten ordlista

Förväntningar = krav
Lugn och ro = hårda tag
Omdömen = utslagning
Totaltolerans = relationsbyggnad
Våld = pojkstreck
Hot = skoj
Naiv = modern
Ryggradslöshet = lokalt inflytande
Kaos = dynamik
Demokrati = tjolahopp

No comments: