Tuesday, May 30, 2006

Killar och tjejer

Igår kväll (29/5) hade Aktuellt ett inslag om pojkars och flickors skillnad i resultat i förhållande till kunskapsmålen. Man konstaterar att bilden är likadan över hela riket; flickor lyckas allt bättre i förhållande till pojkarna. Reportageteamet besöker Östervåla i västra Uppland. Niondeklassarna Sandra, Ronja, David och Emanuel berättar om sin vardag. De beskriver själva hur flickor har högre krav på sig själva, är mer ambitiösa och lyckas bättre. Killarna säger att de kanske är lite lata och att det är lite skämmigt att plugga. Då är man som en tjej, som Emanuel uttrycker det.

På Skolverket sitter Mathias Sjöstrand. Han konstaterar att det är svårförklarligt. Det verkar inte som att det handlar om brist på manliga förebilder (!), och det ärlikadant över hela landet, så den gamla "töntigt att plugga på bruket-refrängen" funkar inte heller. Även klassvariabeln saknar förklaringsvärde.

Undervisningsrådet Mats Björnsson är lite rakare. Han talar om en manlig anti-plugg-kultur, kopplad till andra manliga värden som fysisk styrka, idrott, hierarkier och våld. Att, inte vara kvinnlig, att inte vara bög.

Herr Sjöstrand får runda av och nu talar även han om en anti-plugg-kultur, men han får det att låta som om denna saknar koppling till något annat. För honom framstår det hela framförallt som mycket mystiskt. Lite som anabola steroider alltså.

Mina erfarenheter stämmer mycket bra med de intervjuade elevernas och de ligger i lnje med det som Mats Björnsson hävdar. Forskning och vardagsverklighet bekräftar varandra. Att det sedan finns ett mellanskikt bestående av byråkrater och skolpolitiker som vill krångla till det hela är mycket irrtiterande.

No comments: