Wednesday, May 31, 2006

Läxfritt

Vänsterpartiet vill avskaffa läxorna i grundskolan, skriver SvD idag.Logiken är enkel - eftersom alla inte har samma möjlighet att få hjälp hemma är det orättvist och odemokratiskt att lägga på eleverna uppgifter att göra efter skolan.

Jan Björklund går så klart igång och hojtar om att den svenska skolan redan har minst hemuppgifter i västvärlden. Han pekar också på att läxor tränar självständig problemlösning och ansvarstagande.

Jag håller med vänsterpartiet i det att det finns ett mått av orättvisa när eleven lämnas ensam med en stor del av arbetet. Idag ges "läxor" ofta för att arbetet inte hunnits med i skolan. Det kan handla om att man går i en stökig klass eller har en strulig lärare som inte kan disponera tiden. Att då säga "resten av kapitlet får ni arbeta med hemma", är ett sätt att formalisera kapitulationen.

Skolan tar också för lätt på elevernas totala arbetsbörda. Många elever lever under en enorm press de sista åren i grundskolan. Vi måste bli bättre på att ge eleverna en rimlig arbetsfördelning över veckan, och över läsåret, och vi måste bli bättre på att stötta dem i deras egen planering. Alla skolor borde också erbjuda ett skolbibliotek som är öppet ett par timmar efter skolan, och där man kan få hjälp med det man behöver.
Vidare har vi elever som vill gå hem och jobba för att de inte kan koncentrera sig i skolan. Att låta hemarbete kompensera för en oacceptabel arbetsmiljö går icke an!
Huvuddelen av arbetet skall göras i skolan, men att repetera sådant man jobbat med, eller förbereda sig extra inför en redovisning är effektivt och definitivt en bra träning. Kritans slutsats blir alltså: Gärna läxor, men med förnuft!

No comments: