Wednesday, May 31, 2006

Knas i den stora datamojängen (Blogger/Microsoft/Gud/ABC80) gör att den fula styckeindelningen mot slutet av inlägget nedan inte är mitt fel. Har försökt åtgärda. Gång på gång.

Läsanvisning; tänk nytt stycke vid "Vidare..." samt "Huvuddelen..."

/Kapten Adjunkt

No comments: