Wednesday, February 08, 2006

Vallöften

Det råder lite stiltje i skoldebatten, vilket Kritan tolkar som lugnet före stormen. Snart drar valrörelsen igång, och just nu filar man på formuleringarna i löftesverkstan. Har du inte tid att vänta så sammanfattas det viktigaste här:

Alla kommer att gå till val på att skolan är världens viktigaste fråga, att barnen är vår viktigaste resurs och att lärarna har världens viktigaste yrke. För att positionera sig kommer alla också lova ökad kunskap, intensifierade satsningar på värdegrund och trygghet, samt tydliga åtgärder för att öka läraryrkets status. Därefter...

...kommer regeringen att lova 100 miljoner, sk baylanpengar, till en satsning på ökad trygghet i skolan, 100 miljoner, sk baylanpengar, till en satsning på ökad kunskap i skolan, samt 100 miljoner, sk baylanpengar, till en satsning på fler lärare i skolan. Då kontrar...

...det borgerliga blocket med det sk Fjuckbypaketet, framkrystat i Jan Björklunds sommartorp, som i korthet innebär en satsning på ökad kunskap i skolan. Denna kunskap definieras som svaren på frågor som alliansens skolexperter själva brukar svara rätt på när de kollar På spåret eller spelar TP. Vidare görs en trygghetssatsning som innebär en kombination av fler religionstimmar (grattis kd!), fler skolledare med militärt förflutet (grattis m!), mindre flum (grattis fp!) och ett nytt trygghetsuniversitet i samtliga de kommuner som i dag saknar universitet (grattis c!). Lite vid sidan av...

... lovar vänstern att Bröderna Birro, vid en eventuell valseger, kommer att bli utbildningsministrar...

... medan miljöpartiet företräder samtliga ovanstående synpunkter, dock med en tydlig ekologisk profil.

De båda lärarfacken, som är medundertecknare av alla partiers debattartiklar på DN-debatt, uttrycker tilfredsställelse över att skolfrågorna i detta val tas på allvar, och inte bara används kortsiktigt för att köpa röster.

No comments: