Thursday, February 23, 2006

Leijonborg och ordningen

Apropos risker för förenklingar i alliansens manifest hörde jag just Leijonborg mässa om "ordning och reda" i ekot. Vana läsare vet att Kritan har ordning som en profilfråga inför det svenska presidentval som bör komma nångång, men alliansens påhejare måste se att frågan är komplex.

Jag tror att när vi kastar ut oönskade beteenden ur skolorna kommer en del elever att följa med. Vad gör vi med dem? Det är inte primärt en fråga för oss som verkar i skolan, men definitivt för den som pretenderar på regeringsmakten. Som jag ser det måste man satsa, och satsa mycket, på någon slags "träningsskolor" där ungdomar lär sig att bete sig bättre, kombinerat med det stöd som svåra hemförhållanden och annan problematik kräver. Men vad tycker Lars?

Och ökade befogenheter för lärare att upprätthålla ordningen kan bli långt mer komplicerat än att nypa en och annan telefon eller keps - vilka krav ställer det på en lärarkår där en stor del fortfarande inte lärt sig hur ett tolv år gammalt betygssystem fungerar?

Annars är det rätt tänkt.

1 comment:

Farsan_Baloo said...

Något säger mig att inte bara jag valde läraryrket av andra anledningar än möjligheten att få leka väktare. Har inga som helst ambitioner att idka någon form av våld mot elever, oavsett vad herr galenpanna till folkpartiledare bestämmer efter nästa val.

Kanske är det hela en taktik för att bli av med det överskott på lärare som just nu finns i storstadsregionerna?