Monday, February 27, 2006

Jo, men visst vore det väl bra...

... med en certifiering/ legitimering/ auktorisering/ körkort/ examen för våra rektorer. Den delen av yrket som handlar om myndighetsutövning förutsätter kunskaper som en del saknar idag. Om Baylans förslag garanterar en ökad rättsäkerhet så är det ett bra förslag.

Att chefer inom den offentliga sektorn ofta behöver utveckla grundläggande kvaliteteter beträffande ledarskap får vi jobba vidare med.

(Lämplig ämbetsdräkt bör också tillskapas. Rektor prof. dr Zdzisław Dubiella, kan här vara ett föredöme.)

No comments: