Friday, February 03, 2006

Pseudohändelse

En stor pseudohändelse i dessa dagar men... hädanefter kommer mina poster signeras "Kritan" i stället för det förvirrande "Rektor". Innehållet är dock alltid detsamma, även om det kan sjunka ihop något under transport.

No comments: