Thursday, February 23, 2006

# 6 "No surrender" - Bruce Springsteen

"We busted out of class,
had to get away from those fools,
We learned more from a three minute record,
than we ever learned in school"

Det är kanske lite patetiskt att med höjd näve och mer än antydningar till fukt i ögonvrårna stå och vråla med i dessa rader en kväll på Ullevi. I synnerhet om man är +35 och lärare. Så... en jag känner är väl lite patetisk emellanåt, dårå.

Från Born In the USA, 1985. Inordnas i hyllan under etiketten "revanschlåtar" (se #7).

"We made a promise we swore we'd always remember,
No retreat no surrender"

No comments: