Friday, April 07, 2006

Mediamangel

Gårdagens mediamangel kom sig av en viss trötthet som smyger sig på ibland. Och, ur en önskan att någon av de makthavare som befolkar landets redaktioner lite oftare gick ett varv till i tanken, när de ser en nyhet på nätet. Finns det något att säga som de andra inte redan sagt? Kan jag göra ett bättre jobb än copy & paste?

Såväl konstapel- som kalsongchocken bär på andra frågor. Ställ gärna dem!

No comments: