Sunday, April 23, 2006

Gud i skolan

Den 16 april skrev Mette Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i DN att det är dags att förbjuda religiösa friskolor. Det var en välskriven artikel artikel som inte bara lyfter fram barnens rätt till en icke-konfessionell undervisning utan även skolans plikt att vila på vetenskaplig grund.

Artikeln har diskuterats så där lagom i veckan framförallt längs den vanliga fronten; vem skall bestämma vad som är bäst för barnen, var drar vi gränsen etc, men det är framförallt avslutningen i hennes artikel bör vi titta lite extra på:

"Lärarnas riksförbund anser att skolan måste stärka sin status som en given mötesplats för alla religioner, kulturer och etniciteter, där vetenskapen står i centrum. Det strider mot den moderna samhällstanken att premiera en specifik religion i utformandet av en enskild skolverksamhet. Detta resonemang inbegriper också hänvisningar till en viss religion i skolans övergripande styrdokument.

Då friskolor som bygger på en religiös inriktning i dagsläget inte går att förbjuda, samt att skolans värdegrund i dag förknippas med en specifik religion, så är det nu hög tid att regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utvärdera och på nytt utreda den värdegrund som den svenska skolan ska bygga på."

Detta handlar alltså i hög grad även om den allmänna, vanliga, helsvenska, icke-terroristutbildande, icke-galna-imam-styrda skolan.

Ni minns väl Läroplanens inledning "...I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism... " där den kristna traditionen skrevs in efter mycket sega förhandlingar. Det fanns starka argument då att motarbeta denna skrivning, och de har sannerligen inte blivit svagare med tiden.

Jag har tidigare skrivit om de slentrianmässiga, "oförargliga" skolceremonierna i kristna gudstjänstlokaler, och vad detta kan betyda för människor med olika inställning i centrala livsfrågor.

Skolan skall definitivt syssla med religion. Vi skall lära oss om, och undersöka, tro, riter, symboler mm och vi skall problematisera detta. Men, skolan skall inte vila på någon som helst religiös grund. Och det är en stor skillnad.

No comments: