Sunday, August 20, 2006

Hur tänker Kjöller?

Så här skriver Hanne Kjöller idag i papp-DN, i en kommentar till Baylans ställningstagande - nix pix - om antagning till teoretiska profilklasser: "År gör dessvärre inte den omusilkaliska mindre omusikalisk. Tid gör inte den opraktiske mindre opraktisk. Men just när det gäller teoretiska kunskaper är vi alla lika. Att respektera individuella variationer är elitistiskt och det är enligt skolministern usch och fy."

Eeeh. Alltså, en utgångspunkt, för att inte säga en grundbult, i all utbildningsverksamhet är, som jag ser det, att folk lär sig och utvecklas med tiden. Begrepp som "omusikalisk" eller "opraktisk" är i hög grad relativa.

Att respektera individuella variationer är en annan pedagogisk utgångspunkt. Tänker sig Kjöller att den viktigaste skiljelinjen i dessa variationer går mellan bildningsbara och obildningsbara är hon ute och cyklar.

Eller hur tänker hon?

No comments: