Sunday, August 20, 2006

40 år sedan Revolver kom. Idag spelar vi "I'm only sleeping." Oj, oj.

No comments: