Friday, August 18, 2006

20 minuter...

...tre morgnar i veckan. Alla 750 ungarna, kanske 60 vuxna. Små grupper; dörrarna stängs. Avslappning. Andning. Meddelanden. Uppmärksammanden av positiva framsteg. Kort berättelse. Samtal utifrån de 14 värdegrundsorden; vad handlade dagens berättelse om egentligen? Integritet? Tålamod? Målsättning? Och sedan - ut i skoldagen.

Ungefär så kommer vi att jobba. Det bygger på amerikanska värdegrundsmetoder, eller kanske snarare metodsystem, som ART och PEACE.* Arbetet har förberetts i snart 18 månader, och när jag gick på tjänstledighet trodde jag det hade avstannat. Det var därför jag blev så glad när jag kom tillbaka i måndags, och såg att det var dags för sjösättning.

Den stora nöten att knäcka var tydligen att få det att funka med tjänster, schema, salar etc. Och det är bedrövligt så ofta skolans arbete och utveckling låter sig hindras av strukturer av administrativ karaktär. Eller rättare; hur lätt det blir att bromsa utveckling med strukturella argument.

Finns en liten oro att de sista pusselbitarna trots allt inte hinner falla på plats, och att man av dumsnålhet bara satsar 95% av det som behövs för att det skall bli hållbart. Hoppas inte. Går man och duschar innan domaren blåser brukar det inte spela någon roll att man dominerat de första 80 minuterna, ju.


*Inte den bästa länken, men den får duga så länge.

1 comment:

The Blogger Formerly Known as Ensamma Mamman said...

Jag har en gång lärt mig att all verksamhetsplanering är lokalplanering, och att all samhällsplanering är vatten- och avloppsplanering. Dvs, som jag tolkar det, ramarna sätter inte bara ramarna, de bestämmer innehållet också.