Friday, June 01, 2007

Sgt Povel

N sjuk. Jag krasslig. Hemma för vård av barn, samt undertecknad.

Sgt Pepper 40. Povel 85. Den gemensamma nämnaren här är barndomshemmets skivsamling. Vi hade en (1) "popskiva", ganska länge. Sedan dubblade Bridge over troubled water kategorins omfång, innan en kasettbandspelare småningom gjorde entré, med den teknikens avsaknad av begränsningar. Men först var det alltså Sgt Pepper och friherre Ramel, i konkurrens med Alice Babs och Titti Sjöblom sjungandes Alice Tegnér. Mitt musikaliska arv. Mäktigt. Grattis.

No comments: