Saturday, April 14, 2007

Turkiska presidentvalet

Spänningen stiger inför stundande presidentval i Turkiet. I helgen har en jättedemonstration hållits i Ankara anordnad av "sekularister". Det man vill med manoifestationen är att förmå regerande AKP att inte utse premiärminister Erdogan till sin presidentkandidat. Man fruktar att med Erdogan som president, och med AKP i parlamentarisk majoritet, Turkiet kommer att islamiseras.

Presidenten väljs av parlamentet, och därmed kommer den som AKP föreslår att bli landets president de närmaste sju åren. I Turkiet innehar ämbetet vetorätt gentemot parlamentet i enb rad frågor, en rätt nuvarande presidenten, Sezer, använt sig av då han sett republikens grundläggande värden hotas.

Sezer själv menar att det sekulära systemet inte varit så här hotat sedan republikens grundande 1923. Och militären, med ÖB Büyükanıt i spetsen mullrar hotfull på sin kant. Alltmedan Erdogan hävdar att han fortfarande inte vill överge den sekulära staten, men däremot fortsätta arbeta för ett öppnare samhälle, med större respekt för mänskkliga rättigheter och ett fortsatt närmande till EU. Det senare också något som angreps vid dagens massdemonstration.

Jag hoppas att - den visserligen bristfälliga - turkiska demokratin får ha sin gång och att parlamentet slutligen utser den kandidat man önskar, utan att lyssna på militärt vapenskrammel i kulisserna. För det är givetvis denna fruktan kemalister och militärer spelar på; att de väpnade styrkorna åter - för fjärde (eller femte) gången på 45 år - griper den politiska makten. Jag vill dock tro att tiden sprungit ifrån dem, den här gången.
Läs mer och bättre i Turkish Daily eller SvD.

No comments: