Wednesday, February 14, 2007

Bildt talar om Turkiet

Så här sa utrikesministern på knarrande halländska i kammaren för ett par timmar sedan:

"...Vi utgår från att såväl reformprocessen i Turkiet som medlemskapsförhandlingarna med Europeiska unionen kommer att fortsätta. Ett demokratiskt och dynamiskt Turkiet som fullt respekterar individers och minoriteters rättigheter och som är fast förankrat i den europeiska integrationen stärker hela Europa.

Efter misslyckandet 2004 med att lösa frågan om Cyperns delning måste vi nu aktivt understödja förnyade ansträngningar inom FN:s ram. Turkiet måste leva upp till de åtaganden man har gjort i fråga om den fulla tillämpningen av tullunionen. Den Europeiska Unionen måste leva upp till sina åtaganden också gentemot norra Cypern. ..."

Jag hoppas att Sverige vågar stå upp och stötta de demokratiska krafter i Turkiet som strävar efter ett medlemskap i EU, och jag är därför glad att Carl Bildt tydligör detta i sin utrikesdeklaration. Starka intressen i såväl Turkiet som i Västeuropa vill att processen skall braka samman, och dem skall vi inte liera os med.

Deklarationen kändes för övrigt både kunnig, tydlig och engagerad. Var hittade Reinfeldt den här killen?

No comments: