Sunday, April 11, 2010

Ni vet var jag bor

Följ träden horisont. Kanske en halv centimeter till vänster om det vänstra tornet. En mycket liten vit plupp med knappt skönjbart taktegel. Det är där.

No comments: