Wednesday, March 17, 2010

Generalen talar

Här kan du läsa om hur Överbefälhavaren ser på yttrandefriheten och medias roll.

No comments: