Saturday, October 29, 2005

Vad pysslar skolverket med?

Idag skriver DN att Skolverket sitter och trycker på en rapport om friskolor. Rapporten visar att en skolas kvalitet inte avgörs av huruvida den är kommunal eller en friskola, och skulle egentligen varit klar i maj. Kritiker kopplar "förseningen" till s-kongressen som rullar igång nu, en kongress som, vid fortsatt socialdemokratiskt styre, kan ha ett avgörande inflytande på den svenska skolans framtid. Skolverket drog tidigare i år tillbaka en rapport som bland annat tycktes visa att friskolor är mer kostnadseffektiva än de kommunala skolorna. Den gången hade rapporten kritiserats av skolministern, som senare prickades i KU för detta.

Det förefaller onekligen som om Skolverket vill vara försiktiga med att publicera rapporter som gynnar en friskolevänlig opinion. Och då måste man fråga sig vilka intressen myndigheten företräder; elevernas, eller det stora åsiktskonglomerat, som alltid, oavsett verklighet hävdar att kommunalt är bra och fritt är dåligt.

Friskolor får i debatten allt som oftast representeras av antingen muslimska varianter där man slår barnen, kristna diton med kreationistisk grundsyn, eller typ Lundsberg, däv man fåv betala multum föv att slippa avbetavpacket. Den kommunala skolan, där ju Kritan är verksam, kommer skrämmande lätt undan med en vardag som de facto accepterar mobbning, sexism, uråldriga läromedel, vandalism och där det hör till ordningen att elever med särskilda behov inte får det stöd de har rätt till.

Vi måste flytta diskussione från att handla om huvudmannaskap till sådant som verkligen avgör en skolas kvalitet; ledarskap och pedagogisk kompetens. Här skulle Skolverket kunna vara utvecklingen behjälplig.Ibbe, kille bland killar, behöver hjälp.

1 comment:

Lisa said...

Strålande!