Monday, October 31, 2005

Baylans tal till kongressen

Får vänta lite med folkpartisterna och de religiösa friskolorna, men jag kan redan nu avslöja att jag håller med dem om att det gäller att ta bort farliga religiösa friskolor som agar barn och inte omfattar demokratiska värden. Som om inte alla tycker så. Det är ju näppeligen där svårigheterna ligger, men som sagt, jag återkommer... Hade ju varit intressant med något annat än en medhårsstrykande uppsättning floskler, dock. Som sagt, snart på en blogg nära dig.

OK, för en stund sedan såg jag skolministern i Aktuellt. Det mest "sensationella" i hans tal till kongressen var att han vill införa nationella prov i år 3, att lägga till de som idag genomförs i år 5 och 9, i de tre "kärnämnena" matte, svenska och engelska. Baylans motiv var att då skulle man tidigt upptäcka de som riskerar att inte nå målen, och denna argumentation är långt mer intressant än förslaget som sådant, mer om detta längre ner. Kongressen hade, när detta skrivs, inte fattat beslut ännu, men Ibrahim fick kämpa i motvind då många partikamrater menade att nioåringar knäcks om deras kunskaper testas nationellt.

Jag tror att det är en utmärkt idé att genomföra nationella prov i trean, om inte redan i tvåan. Men fokus vid utvärderingen av resultaten skall inte ligga på eleven, utan på skolan och huvudmannen. Det är dessa aktörer som behöver granskas i detta tidiga skede. Pang! på fingrarna på skolor och kommuner som anställer dålig personal, som struntar i elever med särskilda behov och som negligerar vikten av trygghet och arbetsro i klassrummet. Att som Baylan tycks tro, att det krävs nationella prov för att en kompetent lärare skall se att en enskild elev uppvisar stora kunskapsbrister är bara dumt.

Att tro att barn och unga med automatik "knäcks" eller får dåligt själförtroende om deras kunskaper testas och befinns vara otillräckliga stämmer i och för sig inte heller. I en trygg miljö och omgivna av skickliga pedagoger har barn en stor vilja att upptäcka och få ord på sina svårigheter - det är ju det som krävs för att kunna besegra dem. Barn testas kontinuerligt i de flesta skolor, och huruvida ett visst test också genomförs i resten av riket är knappast stressande i sig. Men som sagt, det är i första hand den vid ett givet tillfälle rådande skolpolitikens praktik som behöver testas.

No comments: