Thursday, June 20, 2013

Templen i Yeniköy

Här i Yeniköy finns inom en sträcka av kanske tolvhundra meter ett tiotal gudstjänstlokaler. De tre abrahamitiska religionerna islam, judendom och kristendom har alla aktiva församlingar här. Eftersom vi flyttar härifrån i månadsskiftet ville jag hinna plåta exteriörerna åtminstone.No comments: