Sunday, October 21, 2007

Pengar och gnäll på facket

...jo alltså, jag betalar min avgift varje månad till Lärarförbundet för att de skall driva den fackliga kampen. En del av denna avgift går till att avlöna Sten Svensson, chefredaktör på Lärarnas Tidning. Och en del av arbetstiden ägnar han åt att skriva små spalter där han vecka efter vecka hamrar in att (vinstdrivna) friskolor hotar det mesta av det som är bra i den svenska skolan. (http://www.lararnastidning.net/ klicka på "Redaktören" har ordet"). Och detta retar mig storligen.

För nu jobbar jag på en sådan där ond och vinstdriven skola och den har hittils givit mig bättre lön, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter, än jag hade på den fina kommunala skola som jag lämnade. Den är också mycket tydligare med hur läroplanens mål skall uppnås, hur undervisningen skall indvidualiseras och vad som förväntas av mig som anställd.

Att Sten Svensson för mina fackpengar får driva kampanj mot en företeelse som utvecklar skolsverige och ger mig som lärare alternativ till ett kommunalt arbetsgivarmonopol känns inget vidare helt enkelt.

Så jag lämnar nog.

Och det kan jag ju inte göra utan vidare, för jag tycker ju trots allt, om inte annat av princip, att facken har en viktig roll att fylla. Tillsammans är vi starka, ni vet.

Vad gör jag nu? SAC? Gnäll-R?

2 comments:

Martin said...

SAC och SAAK lär behöva medlemmar som har råd att betala avgifterna.
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2007103

Svensklärarföreningen said...

Ja, välkommen till LR *trött röst, mindre entusiastisk kropsshållning*. Särskilt på lokalplanet på min skola är vi starka *skrockar*. Och Metta är ju kul *gråter*.

Finns inga fack i Sverige som tar tillvara medlemmarnas intressen i första hand, och det gör mig förbannad. Och skolan jag jobbar på nu är en facklig stenöken.

/Martin