Sunday, February 10, 2008

Hämta skolkare

De finns elever som uteblir så mycket från undervisningen att det i praktiken handlar om att de lagt av helt och hållet. För de allra flesta borde de vuxna som finns kring eleven - familj, andra närstående, skola, soc, du vet - söka helt andra lösningar än att skicka polisen att hämta. Så jobbar vi ju redan idag, och här finns såklart massor att bli bättre på.

Men, det finns också barn som har föräldrar som skiter i om ungen kommer till skolan. Som kanske till och med tycker att det är onödigt. Jepp, jag har mött dem. Och vad gör vi då? Säger att skolplikt har vi, och den är jätteviktig och superobligatorisk och en grundsten i vårt demokratiska samhälle, men att den förstås bygger på att man bara går dit om man vill eller har föräldrar som ställer upp?

Klart samhället, i sista hand, måste ha tvångsmedel till förfogande.

---

Maria Abrahamsson tror att de som slåss på gator och torg sällan är i skolan. Det stämmer dessvärre inte. Det finns starka kopplingar mellan skolk och kriminalitet, men de är tyvärr inte så enkla. Min gissning är att killarna som slog ihjäl pojken på Kungsholmen tvärtom hade skolan som en av sina främsta arenor för att synas och dominera. Så brukar det se ut.

1 comment:

Johanna said...

Det finns ju så många anledningar till att ungarna skolkar...

Hörde någon som sa att dom elever som skolkar för att dom är rädda/mobbade blir troligen helt knäckta om dom blir hämtade till skolan med tvång. Dom som skolkar för att dom helt enkelt inte vill gå i skolan/anser att det är "tufft" att skolka kan ju få "poäng" hos kompisarna om dom kommer med polishjälp...

Så jag sågar nog förslaget!Det blir bara sk-t av att använda sådana metoder!